O Nás

Založenie firmy bola moja predstava už po skončení Strednej Poľnohospodárskej školy a jej hlavným cieľom bolo vlastniť a vybudovať rodinnú firmu.

Naša firma bola založená dňa 15.02.2013. K založeniu firmy ma viedlo viacero poznatkov a skúseností, ktoré som získal počas môjho štúdia na Poľnohospodárskej Univerzite v Nitre a o ktorých sa v stručnosti zmienim v nasledujúcej časti. 


Prečo práve rodinné podnikanie?

Poznať hodnotu mojej rodinnej firmy je neodmysliteľnou súčasťou stratégie jej riadenia. Rodinný podnik formujem v rámci prirodzeného vývoja postupným začleňovaním jednotlivých členov rodiny do podnikania, čím sa vytvára rodinný celok a dáva lepší predpoklad na prenos skúseností z generácie na generáciu.

Napriek tomu, že v našej - slovenskej - legislatíve rodinne podnikanie nie je dobre definované, rodinné podnikanie je osvedčenou tradičnou formou podnikania vo vyspelých ekonomikách, ktoré okrem samostatného ekonomického zabezpečenia rodiny upevňuje rodinné väzby a súdržnosť jednotlivých členov rodiny.


Hlavne zameranie firmy

Firma je  zameraná na samotný zber, nákup a následný predaj čerstvých húb, lesných plodov a liečivých rastlín. Zaoberáme sa  výlučne čerstvými druhmi hríbov, húb a lesných plodov tej najvyššej kvality, ktoré rastú v ich prirodzenom Slovenskom prostredí ako sú lesy, hory, lúky a pod.

Naša firma sa zaoberá aj sušením a mrazením niektorých druhov húb.


Filozofia firmy

Každá firma musí mať svoju filozofiu, bez nej  nemôže napredovať. 

Filozofia našej firmy je zameraná ponúkať zákazníkovi sortiment v danej oblasti tej najvyššej kvality, čerstvosti a dodanie  v čo najkratšom možnom čase.

 

Firma musela reagovať na požiadavky dopytu zákazníkov a od roku 2014 do ponuky zaradila aj obalový materiál, akým sú drevené prepravky a debničky rôzneho druhu a veľkostí. Na uvedený obalový materiál sme mali pozitívne ohlasy.

Naša firma disponuje chladiarenským zariadením na dočasne uskladnenie horeuvedeného sortimentu o výmere 24 000 l.

Napriek tomu, že naša firma bola založená v roku 2013 môže sa pýšiť svojim napredovaním a výsledkami. Jedným z nich je zásobovanie exkluzívnych reštaurácii na Slovensku, dovolím si tvrdiť že sme už "dvorným dodávateľom" niektorých exkluzívnych hotelov a reštaurácií.

V súčasnej dobe máme vypracované nové projekty a produkty, ktoré Vám v blízkej dobe predstavíme.

 Hlavnou prioritou je pre nás samotná práca,spokojnosť zákazníkov a budúcnosť našej firmy, ktorá závisí na tom, či dokážeme nájsť svoj smer k trvale udržateľnému rastu.

Významným aspektom našej rodinnej firmy je aj dôraz na etiku a morálku vo firme a v prípade rodinného podnikania to nie je len o snahe zachovať dobré meno firme, ale aj dobré meno rodiny.

Veľmi nás teší Váš záujem o naše služby a sortiment, ktorý Vám naša firma ponúka. Váš záujem naznačuje, že máme správny postoj, poctivo pristupujeme ku každej objednávke a kvalita služieb nám otvára nové možnosti získať nových obchodných partnerov.

 

       

                                  Ing. Valentovič Erik