Cenník

Sušené huby
Hríb Dubový (Boletus reticulatus) I. Tr. Akosti – 140, eur/kg
Suchohríb Hnedý (Boletus badius) - 120,- eur/kg
Hríb Zrnitohlúbikový (Boletus luridiformis) - 100,- eur/kg
Kozák Hrabový (Laccinum pseudoscabrum) – 100,- eur/kg
Lievik Trubkovitý (Craterellus cornucopioides)- 140, - eur/kg
Kuriatko Jedlé (Cantharellus cibarius) 140, - eur/kg
Pôvabnica Dvojfarebná (Lepista persobata) 100, - eur/kg
Zmes lesných húb – 100, - eur/kg

Mrazené huby

Smrčok Jedlý (Morchella esculenta) 35, -eur/kg

Živé Huby

Hríb Dubový 18 eur
Suchohríb Hnedý 16 eur
Kuriatko jedlé 20 eur
Koralovec Bukový 15 eur
Sírovec Obyčajný 15 eur
Smrčok Obyčajný 35 eur
Pôvabnica Dvojfarebná 15 eur
Kozák Hrabový 16 eur
Smrčkovec Česky 25 eur
Hríb Zrnitohlúbikový 16 eur
Lievik Trubkovity 18 eur